De Tafeldame

Centrummanagement

Professioneel centrummanagement is van groot belang in een steeds moeilijkere markt. Fysieke winkels ondervinden veel concurrentie van webwinkels, de consument is kritisch, veeleisend en wispelturig. De aantrekkelijkheid en belevingswaarde van winkelgebieden is belangrijker dan ooit. Door inschakeling van een professionele centrummanager zijn winkeliers in dat gebied verzekerd van een structurele aanpak op belangrijke aspecten als veiligheid, bereikbaarheid, aantrekkelijkheid van het winkelgebied en is regelmatig overleg met gemeente en vastgoedeigenaren verzekerd. Winkelgebieden anno 2014 moeten meer dan een locatie zijn waar je boodschappen kunt doen. Het moet een plek zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar ze worden vermaakt. Allemaal zaken die je niet achter je computer of Ipad vindt.

Alle ondernemers met een vanaf de openbare weg zichtbare reclame uiting krijgen een reclame heffing opgelegd. De basis van die heffing is de WOZ waarde van het pand. Op die manier worden de lusten en lasten voor de promotie van het winkelgebied eerlijk verdeeld. Het ondernemersfonds stelt een centrummanager aan. Op de vraag vanuit de eigen achterban én vanuit de gemeente of ik die functie wilde vervullen heb ik niet lang nagedacht. Inmiddels vervul ik met veel plezier de functie van Centrummanager in Wassenaar.